Keuring en Onderzoek van Materialen voor Openbare werken.


Onze gevelelementen zijn voorzien van een KOMO attest met productcertificaat. Daarbij worden de eisen gecontroleerd die door de regelgeving worden gesteld bij toepassing van het product in een bouwwerk. Daarbij zijn ook de wijze van verwerking en montage opgenomen.

“Sinds 1986 kozijnen op 't hoogste niveau!”