Disclaimer


De tekst op deze site is met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Ramenfabriek Op 't Hoog aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid, in de meest ruime zin des woord, van de informatie op deze site.

Noch Ramenfabriek Op 't Hoog, noch de staf, medewerkers, of agenten van Ramenfabriek Op 't Hoog zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software.

Ramenfabriek Op 't Hoog kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan Ramenfabriek op 't Hoog niet garanderen dat de informatie te allen tijden volledig en/of actueel is. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend.

De houders van de website zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software, zijn eigendom van Ramenfabriek Op 't Hoog of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar.

“Sinds 1986 kozijnen op 't hoogste niveau!”